ANTALYA 2021-RANI BOOKING DO 30.04.2021.

PLANIRANI LETOVI UTORKOM I PETKOM OD 08. JUNA DO 14. SEPTEMBRA 2021.GODINE

PROGRAM PUTOVANJA:

1.  DAN – Dolazak putnika na Medjunarodni aerodrom Tuzla, najkasnije dva sata prije leta. Putnici se sa važećim pasošem za putovanje prijavljuju za let na odlaznim šalterima Medjunarodnog aerodrome Tuzla i predaju prtljag .

Nakon prijave za let, pasoške i carinske kontrole, ukrcavanje u avion. Let TUZLA – ANTALYA (direktan charter let) Airbus A320, kapacitet aviona 180 putnika. Dolazak na medjunarodni aerodrom ANTALYA planiran je nakon sat   i 50 minuta leta.  Nakon pasoške i carinske kontrole sastanak putnika sa predstavnicima lokalne agencije, ORGANIZATORA BORAVKA I SVIH USLUGA U TURSKOJ – MINA TRAVEL ANTALYA.

Priprema za BUS transfer do odabranog hotela. Prijava na recepciji hotela uz Voucher i pasoš. Smještaj u hotel uz asistenciju predstavnika agencije ili lokalnog partnera. Početak usluga u hotelu. Noćenje.

2. DAN – 7/10/11/14 DAN Vrijeme predvidjeno za odmor, kupanje, slobodne aktivnosti i fakultativne izlete i posjete. Noćenje.

8. DAN – 11/12/15 DAN – Transfer do medjunarodng aerodroma ANTALYA. Nakon prijave za let, pasoške i carinske  kontrole, ukrcavanje u avion. Direktan charter let  ANTALYA – TUZLA.

U CIJENU JE URAČUNATO: Avio prevoz, charter let, na relaciji Tuzla – Antalya – Tuzla, boravak u odabranom hotelu, sobi  i sa odabranom uslugom, na bazi 8 dana/7 noći ili 11 dana/10 noći ili 12 dana/11 noći ili 15 dana/14 noći, po osobi, grupni transfer aerodrom Antalya – hotel – aerodrom Antalya, usluge predstavnika agencije.

U CIJENU NIJE URAČUNATO: Aerodromske taxe, sigurnosne i druge taxe, 150 KM po osobi (plaćaju se u agenciji uz uplatu aranžmana), medjunarodno grupno putno zdravstveno osiguranje (obavezno), cijena za 8 dana iznosi 10 KM, za 11 ili 12 dana iznosi 15 KM, za 15 dana iznosi 20 KM, osobe preko 60 godina starosti plaćaju duplu cijenu medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja, fakultativni izleti i posjete, transferi do i od aerodroma Tuzla (koji nisu posebno naznačeni), drugi troškovi koji nisu sadržani u programu, preporučujemo policu osiguranja od otkaza putovanja.Postoji mogućnost individualnog transfera aerodrom Antalya – hotel – aerodrom Antalya, uz doplatu u agenciji.

NAPOMENA: a.) Putovanje započinje, odnosno računa se, sa dolaskom na aerodrom Tuzla (dva sata prije leta), a završava se povratkom na aerodrom Tuzla, zadnjeg dana, sa prolaskom pasoške i carinske kontrole. Putnici u avion mogu ponijeti sendvič i slično. b.) Cijene su po osobi u dvokrevetnoj standard sobi. Pogled more i drugi zahtjevi posebno se plaćaju. Trokrevetne i četverokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, traženje putnika odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje, čak i u novim hotelima kategorije 4 i 5 zvjezdica, nedovoljno su prostrane i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Na upit i Organizator može da obezbijedi smještaj u trokrevetnim ili četverokrevetnim sobama (ukoliko ih hotel ima na raspolaganju), ali ne može da prihvati bilo kakve reklamacije u vezi sa komforom ovih soba. c.) Agencija nije ovlaštena i nije u mogućnosti da cijeni valjanost putnih isprava putnika prijavljenih za putovanje. Svaki putnik odgovoran je za ispravnost svojih isprava. Svi putnici koji putuju u R. Tursku sa pasošima neke druge zemlje (osim B i H), dužni su se lično informisati u Ambasadi Republike Turske (u zemlji čiji su državljani) o viznom režimu, obaveznoj dužini važenja pasoša za putovanje u R. Tursku i slično.Agencija ne odgovara za posljedice prouzrokovane zabranom ulaska u R. Tursku radi neinformisanosti putnika o procedurama ulaska u R. Tursku. Sa početkom 01.01.2015. godine za putnike koji putuju u Republiku Tursku sa BH pasošem, pasoš mora biti važeći najmanje 150 dana od dana povratka u zemlju polaska (u ovom slučaju BiH).     d.) Trajanje aranžmana odredjeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem sati izmedju prvog sata polaska i zadnjeg sata povratka. Vrijeme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prijelazima, stanjem  na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika. e.) Kod avio aranžmana, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu 2 sata prije prvog objavljenog vremena polijetanja od strane avio kompanije. U slučaju pomjeranja prvobitno objavljenog vremena leta (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbjedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl.) organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. f.) Organizator putovanja nije odgovoran za eventualna kašnjenja i pomjeranja planiranog vremena letova pa tako i za kasniji dolazak u hotel ili raniji izlazak (odjavu) iz hotela. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje – slijetanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima i ako je npr. obezbijeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smještajnom objektu ili tzv     „lunch paket“, smatra se da je Ugovor u cjelosti izvršen. g.) Sa potpisom Rezervacije – Ugovora ili sa prvom uplatom Rezervacije (1. Rate) putnik izjavljuje da je upoznat i da u cjelosti prihvatata opšte uslove putovanja i samim time prihvata sve otkazne rokove i troškove otkaza koji    su navedeni u opštim uslovima putovanja agencije. h.) Agencija posjeduje Policu od odgovornosti iz djelatnosti i za slučaj ne ispunjenja Rezervacijom – Ugovorom preuzetih obaveza. Polica VIENNER OSIGURANJE Tuzla, I Inžinjerijske brogade bb, Tel. 38735249131

VAŽNA NAPOMENA: Svi putnici  koji najkasnije 5 dana do polaska na putovanje budu Covid 19 pozitivni, uz predočavanje PCR testa ne starijeg od 24 H, imaju mogućnost da BEZ DOPLATE promjene: – Imena putnika po zahtjevu ugovarača putovanja, – Termin putovanja u sezoni Turska ljeto 2021., u skladu sa slobodnim kapacitetima, – Period boravka na putovanju (npr. sa rezervisanih 15 dana, moguće je smanjiti broj dana na 8, 11 ili 12 dana.) U slučaju potrebe obaveznog PCR testa za putovanje u Tursku, u sezoni Turska ljeto 2021., agencija će snositi troškove testiranja 50% iznosa PCR testa po putniku a 50% iznosa snosi putnik. Agencija posreduje u pribavljanju PCR testa.