KONTAKT

“MARCELLO TRAVEL”

HOTEL PRIJEDOR ad

Srpskih Velikana 14
79101 Prijedor

 

Tel.:++387 52 911-900

Fax: ++387 52 231-176

E-mail:  info@marcello.ba

 

JIB: 4400714660007
PDV broj (PIB): 400714660007
Matični broj: 1186531
 
ProCredit Bank:
ž.r. 194122-021400-2116

Odgovori